Základní škola a Mateřská škola Zahájí pořádá zápis
do 1. ročníku školního roku 2023/2024.
Zápis se koná 4. 4. 2023 v budově školy od 13 hodin do 17.00 hodin.
Zapsány budou děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šestý rok věku a mladší děti, u kterých rodiče předloží vyjádření školského poradenského zařízení.
S sebou přinést: rodný list dítěte
platný občanský průkaz zákonného zástupce

Dokumenty ke stažení

ředitel školy:
Mgr. Jana Hrabincová