Název Den Čas
Keramický Pátek

12:30 - 13:30

13:45 - 14:45

Přírodovědný Pondělí        14:00 - 15:00
Anglický Středa 14:00 - 15:00
Německý Čtvrtek 13:00 - 14:00
Zdravotní Pondělí 13:00 - 14:00
Rukodělné dílny Úterý 14:00 - 15:15
Florbal Čtvrtek 14:00 - 15:00
Flétna Pátek 12:30 - 13:30