Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zahájí rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Zahájí takto (výsledková listina)